35.000₫/ 45.000₫/

Măng đắng tươi

300.000₫/ 370.000₫/

Măng lưỡi lợn khô

200.000₫/ 350.000₫/

Măng Vầu khô Tây bắc

300.000₫/ 320.000₫/

Măng rối Tây bắc