3.100.000₫/ 3.500.000₫/

Bột Tam thất Bắc

650.000₫/ 750.000₫/

Bột Tam thất nam

5.000.000₫/ 7.000.000₫/

Tam thất Mường tè. Củ dài

600.000₫/ 750.000₫/

Củ Tam Thất nam

2.800.000₫/ 3.200.000₫/

Củ Tam thất Bắc khô

250.000₫/ 300.000₫/

Hoa Tam thất

650.000₫/ 850.000₫/

Nụ Tam thất.

1.000.000₫/ 1.200.000₫/

Nụ Tam thất bao tử.