800.000₫/ 950.000₫/

Tinh Bột Nghệ vàng

160.000₫/ 180.000₫/

Bột Nghệ đen

160.000₫/ 180.000₫/

Bột nghệ vàng

100.000₫/ 110.000₫/

Củ nghệ trắng tươi.